Harmadik felvonás: Ha a világ színház, mi a lelkész szerepe?

Ha a világot úgy fogjuk fel, mint egy színház, akkor minden embernek van egy adott szerepe, akár csak a valóságban. Emberek lévén, néha a való életben is sokszor színlelünk bizonyos dolgokat, hiszen nem mindig hozzuk felszínre igazi érzéseinket, vagy éppen adott helyzetben más hangulatot próbálunk teremteni, mint ahogyan valóban érezzük magunkat. Sokszor színleljük, hogy jól vagyunk, miközben valaki bántó szavai által, sérelemmel magunkban szenvedünk.fuggony3

Ahányan vagyunk annyifélék. Éppen ezért vannak, akik főszerepet kapnak, másoknak pedig mellékszerepek jutnak, tehetségük szerint, de mindenkinek fontos szerepe van ebben a színházban. Függetlenül attól, hogy fő-, illetve mellékszereplő, egyaránt nagy jelentősége van mindenkinek, hiszen mindenkire ugyan olyan szükség van a színházban.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mi a lelkész,,szerepe” ?- tudni kell, hogy fontos szerepet tölt be. Szerintem a lelkésznek mindenképp egy főszerepet kell kapnia, mivel a lelkész az a személy, aki viselkedésével, példamutatásával, segítségnyújtásával és szeretetével az embereket a jó útra tereli, és ő az a személy, aki egy vezető szerepet tölt be, akár falusi-, akár városi közösségben. A mindennapi életben is az ő feladata a lelki és erkölcsi támogatás nyújtása a megtorpant és beteg emberek számára. A lelkész úgy a gyülekezetben, mint az élet színpadán egy nagyon fontos, előkelő szerepet tölt be, példamutató magaviseletéért.

A lelkész az a személy, aki a jelenben is bölcsebbé tudja alakítani a jövendőt, mint tették sokan a múltban. A közmondás szerint: „Mindenkiből pap sem lehet!”, de ha ezt a hivatást választotta, akkor állja meg a helyét, mint főszereplő. A színházakban a szereposztás mindig tehetség és tudás alapján osztódott, éppen ezért a világ színházában is a szerepek a tudás és az erkölcs alapján osztódik szét. Így, egyértelműen kitűnik, hogy a lelkész főszerepet kap, úgy a mindennapi életben, mint a világ színházában.

Tamási Noémi,

I. éves teológiai hallgató

Reklámok